Reactie bewindslieden Manifest

Bij het overleg over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op donderdag 6 november boden de kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA) het Manifest van Maker Education, Makersonderwijs aan, aan de bewindslieden Minister Bussemaker en Staatssecretaris Dekker. Deze reageerden beiden later in het debat. In de korte video hieronder […]

Actieagenda Smart Industry

Het ministerie van Economische Zaken heeft mevrouw I. Dezentjé-Hamming gevraagd een Actieagenda Smart Industry samen te stellen. Een actieplan om de “kansen” die de verregaande digitalisering van de industrie biedt, “te pakken.” Lees hier de brief die minister Kamp aan de Tweede Kamer stuurde. Punt 10 van dit actieplan heet “LEREN ZONDER ONDERBREKING”. Onderzocht is […]

Robot- en rakettenspeech

Disclaimer: dit stuk wemelt van de meningen. Die zijn van mij. Vice-premier Lodewijk Asscher hield tijdens het SZW congres op 29 september 2014 een speech over de robotisering van arbeid. Daar is veel discussie over geweest. In DWDD sprak Matthijs van Nieuwkerk met minister Bussemaker over dit onderwerp. Ook adviesbureau Deloitte deed een duit in […]

Maker Education in de Tweede Kamer

Op woensdag 1 oktober was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg met o.a. staatssecretaris Sander Dekker over het Techniekpact. Anne-Wil Lucas en Tanja Jadnanansing hebben daar beiden een pleidooi gehouden voor Maker Education. De staatssecretaris heeft een aantal toezeggingen gedaan. Wanneer de handelingen worden gepubliceerd, zullen die hier ook verschijnen. Van Anne-Wil kreeg […]