MakerEd op het ECL in Haarlem

15 leerlingen zijn ruim drie uur ingespannen aan het ontwerpen, bouwen en programmeren, zonder instructie vooraf. En om half vijf moet ik iedereen met zachte drang naar buiten duwen, anders zitten we er om zes uur nog. Zo zag onze eerste Maker+Klas op 1 oktober eruit. Met financiële ondersteuning van de Stichting Iris, ons schoolbestuur, Jet-Net en Onderwijspioniers […]