Maker Education & Onderzoek: Paulo Blikstein

paulo_blikstein-010-croppedPaulo Blikstein is onderzoeker aan Stanford. Hij doet onder andere onderzoek naar het gebruik van maker spaces en fablabs in het onderwijs. Daarbij doet hij bijvoorbeeld samen met collega’s onderzoek naar manieren voor formatieve toetsing die effectief zijn en passen bij maakonderwijs, in hoeverre en wat leerlingen leren bij maak onderwijs & hoe bepaalde indelingen van activiteiten bij maakonderwijs zorgen voor dieper inzicht bij leerlingen. Ook doet hij interessante uitspraken over hoe maker education een plek kan krijgen en wat daarin belangrijk is om keuzes over te maken.

Op een recente FabLearn conferentie – een conferentie die gaat over maker education, recent ook in Europa geweest – deelde Blikstein een aantal van zijn inzichten en onderzoeksresultaten. Ik vond zijn inzichten bijzonder waardevol en denk ik in de praktijk goed te gebruiken (een overzicht van zijn onderzoek kan je vinden op de website van Stanford). Nuttig onderzoek dus dat naar mijn idee helpt om maker education een stap verder te brengen.

De waarde van maker education onderzoek
Ik denk namelijk dat onderzoek één van de belangrijke aspecten is om maker education breder onder de aandacht te brengen. Als je kan laten zien dat het effect heeft, als je een beter beeld hebt over wat de leerlingen leren en wat effectief is om te doen in begeleiding en feedback, dan zal dat helpen om een grotere groep mensen te overtuigen van het belang en waarde van maakonderwijs.

Het begint altijd bij een aantal pioniers die de stap durven te zetten. Pioniers heb je nodig bij nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Mensen die durven en doen. Mede daardoor is het onderzoek van Blikstein ook mogelijk. En wat we daar uit leren kan dan helpen andere leraren, bestuurders en beleidsmakers te laten zien hoe je maker education vorm kan geven en dat het positief effect heeft als het op een effectieve manier in de praktijk wordt gebracht.

In een paar blogs wil ik een aantal inzichten die ik o.a. uit zijn werk en onderzoeken haal dan ook graag onder de aandacht brengen. Mijn interpretatie daarvan. Deze keer: ruimte voor 21st century skills, revolutie of focus en cultuurverschillen tussen maker spaces en scholen.

Creëren van ruimte voor astronautenvaardigheden
Maakonderwijs wordt soms in relatie gebracht met de zogenaamde 21st century skills, als een manier om daar aandacht aan te besteden en ruimte voor te geven. Creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, communiceren, kritisch denken of digitale geletterdheid zoals bijvoorbeeld programmeren. Vaardigheden die als belangrijk worden gezien voor de toekomst. Minister Bussemaker bestempelde ze eerder dit jaar in haar speech bij een KNAW symposium mooi als “astronautenvaardigheden”.

Volgens Blikstein is het niet goed mogelijk om meer aandacht geven te aan 21st century skills als we niet ook de stap zetten om daarvoor iets anders op te geven. Als we ze een serieuze plek willen geven dan moeten we ook bereid om er serieus tijd voor te maken. Wil je echt kunnen werken aan deze vaardigheden dan zal je ook moet kijken naar het soort onderwijs dat je nu geeft en wil gaan geven. Het curriculum is naar zijn idee al zo vol, er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Maakonderwijs gaat volgens hem dus niet over alleen over de hoe-vraag van het onderwijs, maar vooral over de wat-vraag van het onderwijs.

Binnen een model waarin kennisoverdracht het zwaartepunt heeft kunnen deze vaardigheden niet genoeg aandacht krijgen. Als je de vaardigheden echt belangrijk acht dan moet je er ook veel aandacht aan willen besteden, en ze niet in het gedrang laten komen.

Blikstein vindt het van belang om dit ook als boodschap mee te geven aan onderwijsbestuurders en beleidsmakers. Wil je serieus kunnen werken aan 21 century skills dan vraagt dit om serieuze tijd en ruimte en om aandacht voor de manier waarop je onderwijs vorm geeft.

Revolutie of focus?
Tegelijkertijd stelt Blikstein dat deze verandering binnen een school niet van de ene op de andere dag moet gebeuren. Het is naar zijn idee erg fashionable om te praten over een revolutie die nodig is in het onderwijs. Dat we het onderwijs drastisch om moeten gooien. Ook rond maker education, fablabs en makerspaces in scholen hoort hij deze geluiden. Hij vindt het gevaarlijk om in deze termen te praten over maker education, omdat scholen dit al zo vaak hebben gehoord en daarin naar zijn mening ook net zo vaak in zijn teleurgesteld.

Een betere aanpak volgens hem is om maker education geleidelijk in te brengen binnen een school. Het is beter om niet alles gelijk te veranderen, wel om een klein maar niet onaanzienlijk gedeelte van het onderwijs meer richting kennis constructie en maker education te laten bewegen. En als je dat doet kan je na een periode resultaten laten zien, reflecteren op de doelen die je had met de nieuwe aanpak en in hoeverre je deze hebt kunnen bereiken, en laten zien wat werkt en wat het oplevert. Focus levert uiteindelijk meer op.

Cultuurverschillen
Daarnaast vindt hij dat we moeten oppassen voor wat hij de sink of swim culture noemt en om die op maker education te betrekken. Dit is een cultuur die hij associeert met hackerspaces, fablabs of het MIT media lab: geef iemand een probleem of een uitdaging en dan lost die persoon alles zelf wel op. Een cultuur die in zijn woorden gebaseerd is self directed learning. Het bevat dus ook een opvatting over hoe mensen leren. En als je niet op die manier zou leren dan zou je ook geen onderdeel van deze beweging kunnen zijn. Blikstein vindt dat niet een goede cultuur voor maker education in scholen. Veel kinderen hebben gewoon veel hulp nodig. We moeten oppassen dat het geen exlusief clubje gaat worden waar je je als leerling alleen maar welkom voelt als je alles zelf weet op te lossen.

Herkenbaar
Herkennen maker education pioniers in Nederland deze punten? Eens of oneens met zijn punten? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Voor mijn gevoel zijn ze namelijk goed van toepassing op maakonderwijs in Nederland.

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=fRt_pRBXXDs

Eén gedachte over “Maker Education & Onderzoek: Paulo Blikstein

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.